Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen
Home Vereniging Informatie Getuigenissen Contact Ons steunen
Waarom een oudervereniging?
Missie
Werking
Wie zijn wij
Activiteiten
Huisstijl
Onze folder & posterPolitiek Overleg


6 mei 2010: EFCNI lanceert Europese Benchmarking over prematuren in Europees Parlement. VVOC neemt deel en verdedigt belangen van Belgische prematuren en hun gezin.

Op 6 mei lanceerde EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants, www.efcni.org) de Europese Benchmarking over prematuren in het Europees Parlement. 13 landen werden opgenomen in de Benchmarking, waaronder ook België. Na de presentatie volgde een debat met Europese parlementsleden, experten, nationale ouderverenigingen en vertegenwoordigers van de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie). De Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveuse kinderen nam deel en verdedigde de belangen van Belgische en Europese prematuren en hun gezin. Ondanks het feit dat prematuurtjes de grootste kinderpatiëntengroep (8% in 2008) vormen, worden zij vaak vergeten zoals zal opnieuw bleek uit de presentatie.

De benchmarking kan hieronder gedownload worden.


4 maart 2010: VVOC neemt deel aan het politieke rondetafelgesprek over prematuriteit georganiseerd door de volksvertegenwoordigers Yolande Avontroodt, Maya Detiège en Muriël Gerkens.

Op 4 maart 2010 organiseerden de volksvertegenwoordigers Yolande Avontroodt, Maya Detiège en Muriël Gerkens een rondetafelgesprek ivm prematuriteit. De VVOC werd uitgenodigd als gesprekspartner om de gezinnen te vertegenwoordigen.

Tijdens deze meeting sprak Professor Van Overmeire (Voorzitter Belgische Vereniging voor Neonatologie, Erasmus ziekenhuis, Brussel) over de complicaties en risico's op de gezondheid van prematuren. Dokter Kalenga (neonatoloog CHR, Namen) bracht een lezing over hoe deze complicaties en risico's kunnen voorkomen worden. Yannic Verhaest (bestuurslid VVOC) benadrukte in haar uiteenzetting het belang van een systematische, gespecialiseerde, multidisciplinaire opvolging van deze kinderen. Mirjam Beyers (voorzitster VVOC) bracht een aantal aangrijpende getuigenissen.

Naar aanleiding van dit overleg dienden Yolande Avontroodt, Maya Detiège en Muriël Gerkens een resolutievoorstel in waarin 3 dringende acties worden in de verf gezet: een goede registratie van prematuren, een systematische opvolgen van deze kinderen en preventie van bepaalde complicaties verhogen.

Een uitgebreider verslag volgt nog.


Steun ons gratis door je hier te registreren
Vrijwilligers gezocht
Actualiteit
Fotoreportage van Fie Vandevin