Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen
Home Vereniging Informatie Getuigenissen Contact Ons steunen
Beschikbare teksten
Folders
Referenties
Boeken
Gedichten
Nuttige adressen & links


Folders

Publicaties van of in samenwerking met de VVOC


Publicaties VWNV - Vlaamse Werkgroep Neonatologie Verpleegkunde

Publicaties divers
Te vroeg geboren
Groeiboekje voor ouders van premature kinderen

Het groeiboekje is een initiatief van de Koning Boudewijnstichting.

Het Nederlandstalige boekje werd gerealiseerd in samenwerking met VVOC en K&G.

Het groeiboekje is een hulpmiddel voor alle ouders met een kindje geboren tussen 32 en 37 weken zwangerschap. In 7 hoofdstukken en aan de hand van talrijke vragen krijgen de ouders informatie over hun kind. Er zijn de basisvragen zoals 'Waarom moet een premature baby langer in het ziekenhuis blijven?' of 'Hoe raak ik mijn baby'tje best aan in de couveuse?' maar ook de minder voor de hand liggende vragen zoals 'Hoe herken je een veilige of onveilige gehechtheid bij een kind?' of 'Mijn kindje strekt zich voortdurend. Is dat normaal?'

Waarom voor kinderen tussen 32-37 weken?

Er is specifiek voor de groep van 32-37 weken gekozen omdat zij buiten de geplande follow-up vallen. In 2008 werd in een KB vast gelegd dat de kinderen onder de 32 weken moeten worden opgevolgd. Experten zijn dat nu aan het uitwerken. Er is ook in oktober 2010 beslist dat er een budget van 2000000 hiervoor zal vrij gemaakt worden. Concreet wil dit zeggen dat, hopelijk binnen een vrij korte termijn, deze kleinste kinderen aktief zullen gevolgd worden zodat ook ouders met al hun vragen bij gespecialiseerde mensen terecht kunnen.

Als vereniging zijn weg erg blij met deze eerste stappen maar we zijn ons ook erg bewust van het feit dat het nog een lange weg is voor dat een goede systematische, gespecialiseerde en multidisciplinaire follow-up gerealiseerd zal worden.

Op 17 november 2010 hebben de Koning Boudewijnstichting en de VVOC de nood aan een goede follow-up extra in de verf gezet in de hoop dat deze eerste stappen niet weer vast lopen. Ook hebben we gepleit voor het optrekken van die leeftijd van 32 weken omdat we vinden dat alle kinderen die te vroeg geboren zijn nood hebben aan opvolging.

Aangezien de follow-up van kinderen boven 32 weken er nog niet dadelijk zit aan te komen, hebben we geprobeerd om deze ouders toch enige houvast te geven door dit groeiboekje.

Het is dus zeker niet dat we de extreme prematuurtjes vergeten, in tegendeel. We strijden al meer dan 10 jaar voor hun opvolging en daar zien we nu eindelijk de eerste resultaten van.

Los van dit alles is het ook zo dat extreme prematuurtjes een aangepast groeiboekje nodig hebben, hun ontwikkeling en risico's zijn immers nog iets anders dan "de grote" prematuren.

Het Franstalige boekje werd gerealiseerd in samenwerking met CAP48 en ONE. Het is gratis te downloaden via de website van de Koning Boudewijnstichting of via:

Steun ons gratis door je hier te registreren
Vrijwilligers gezocht
Actualiteit
Fotoreportage van Fie Vandevin