Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen
Home Vereniging Informatie Getuigenissen Contact Ons steunen
Beschikbare teksten
Folders
Referenties
Boeken
Gedichten
Nuttige adressen & linksNuttige adressen en links
Thuisbegeleidingsdiensten

Kinderen die prematuur geboren zijn, kunnen neonataal heel wat zorgen hebben, die een weerslag kunnen hebben op of een risico kunnen inhouden voor de verdere ontwikkeling. Ook voor ouders brengt deze andere start heel wat onzekerheden met zich mee. In het ziekenhuis zijn de ouders goed omringd door het verzorgende personeel, maar eenmaal terug thuis, missen ouders dit vangnet. Zij kunnen een beroep doen op een thuisbegeleidingsdienst.

Het feit dat de andere start van het kindje een risico inhoudt voor de ontwikkeling, is voldoende om op thuisbegeleiding een beroep te kunnen doen. Dit kan onder “rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp”, zonder dat sprake is van een duidelijke beperking bij het kindje. In deze situaties beoogt thuisbegeleiding de ouders te ondersteunen in het vinden van rust en vertrouwen in de interactie met hun kindje. Indien nodig kan thuisbegeleiding een gids zijn die het gezin helpt zoeken naar de gepaste vorm van hulpverlening.

Sommige thuisbegeleidingsdiensten hebben een specifieke werking uitgebouwd voor prematuur geboren kinderen (Kookos in Vlaams Brabant, De Kleine Beer in Antwerpen, 't Spoor in West-Vlaanderen). Voor concrete informatie verwijzen we naar de websites van de respectieve thuisbegeleidingsdiensten.

Overzicht van de thuisbegeleidingsdiensten

 • Voor de provincie Vlaams Brabant:
  • Brabantse dienst voor thuisbegeleiding voor kinderen met ontwikkelingsrisico, verstandelijke of motorische beperking
   -Website: www.handicap-ambulant.be/aanbod.html
   -Tel: 016 81 07 36
   -E-mail thuisbegeleiding@handicap-ambulant.be

  • Vroeg- en thuisbegeleidingsdienst 'Ganspoel' voor kinderen met een visueel of visueel-meervoudige handicap
   -Website: www.ganspoel.be
   -Tel: 02/686.00.40
   -E-mail thuisbegeleiding@ganspoel.be

  • Thuisbegeleiding 'Woluwe' van kinderen en volwassenen met gehoor-, taal- of spraakproblemen
   -Website: http://tbd.kiwoluwe.org
   -Tel: 02/736.02.75
   -E-mail thuisbegeleiding.woluwe@fracarita.org

  • Thuisbegeleidingsdienst 'Het Raster' voor kinderen en volwassenen met (een vermoeden van) autisme
   -Website: www.hetraster.be
   -Tel: 02 757 11 18

 • Voor de provincie Limburg:

  • Vroeg- en thuisbegeleiding ' Stijn vzw' voor kinderen en volwassenen met een (risico op) mentale, motorische en/of niet-aangeboren hersenletsel
   -Website: www.stijn.be
   -Tel: 011 55 99 60

  • Vroeg- en thuisbegeleiding 'Kids' voor kinderen en volwassenen met gehoor-, taal-, of spraakproblemen
   -Website: www.kids.be/afdelingen/tbd/home.html
   -Tel: 011/26.98.64
   -E-mail tbd@kids.be

  • Vroeg- en thuisbegeleidingsdienst 'Limburgse Stichting Autisme, Stijn vzw' voor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autisme
   -Website: www.stijn.be
   -Tel: 011 55 99 60

 • Voor de provincie Antwerpen:

  • Vroeg- en thuisbegeleidingsdienst 'Kadodder' voor personen met een ontwikkelingsrisico of een verstandelijke beperking
   -Website: www.kadodder.be
   -Tel: 03/312 45 41
   -E-mail thuisbegeleiding@kadodder

  • Vroeg- en thuisbegeleidingsdienst 'De Kleine beer' voor kinderen, jongeren en volwassenen met (risico op) motorische beperking
   -Website: www.dvcsintjozef.be/nl/home/de-kleine-beer_344.aspx
   -Tel: 03/540 19 65
   -E-mail dekleinebeer@dvcsintjozef.be

  • Vroeg- en thuisbegeleidingsdienst Jonghelinckshof voor kinderen, jongeren en volwassenen met een auditieve beperking of spraaktaalontwikkelingsstoornissen
   -Website: www.koca.be/node/109
   -Tel: 03/2410694
   -E-mail info@koca.be

  • Thuisbegeleidingsdienst 'Het Raster' voor kinderen en volwassenen met (een vermoeden van) autisme
   -Website: www.hetraster.be
   -Tel: 03 830 35 89

 • Voor de provincie Oost-Vlaanderen:

  • 'Fiola vzw' minderjarigen biedt mobiele en ambulante ondersteuning aan baby's, kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) beperking en hun netwerk. Prematurenwerking (Broos), Vroegbegeleiding (0-6j) en Jongerenwerking (6-18j)
   -Website: www.fiolavzw.be
   -Tel: 09/274 10 10
   -E-mail info@fiolavzw.be

  • Thuisbegeleidingsdienst 'Sint-Lievenspoort' voor kinderen en volwassenen met een (vermoeden van) auditieve beperking
   -Website: www.thuisbegeleiding-slp.be
   -Tel: 09/268.26.66

  • Vroeg- en thuisbegeleidingsdienst 'Tanderuis' voor kinderen en volwassenen met (een vermoeden van) autisme
   -Website: www.thuisbegeleidingautisme.be
   -Tel: 09 / 228 18 33
   -E-mail tanderius@thuisbegeleidingautisme.be

 • Voor de provincie West-Vlaanderen:

  • Thuisbegeleidingsdienst 'Start West-Vlaanderen' voor personen met een verstandelijke beperking en hun gezin
   -Website: www.startwestvlaanderen.be
   -Tel: 050 40 50 00
   -E-mail info@startwestvlaanderen.be

  • Thuisbegeleidingsdienst ' 't Spoor' voor kinderen, jongeren en volwassenen met (risico op) motorische beperking of niet aangeboren hersenletsel
   -Website: http://tspoor.net/
   -Tel: 051 23 06 05
   -E-mail info@tspoor.net

  • Thuisbegeleidingsdienst 'een andere start' voor ouders van een baby na verblijf op neonatologie (Prematurenwerking)
   -Website: http://anderestart.be/
   -Tel: 051 23 06 05
   -E-mail: info@anderestart.be

  • Thuisbegeleidingsdienst 'Accent' voor kinderen, jongeren en volwassen met (een vermoeden van) visuele beperking
   -Website: www.de-kade.org
   -Tel: 050 34 03 41 
   -E-mail info@mpi-spermalie.be

  • Thuisbegeleidingsdienst 'Perspectief' voor kinderen en volwassenen met een ( vermoeden van) gehoorverlies of auditieve beperking
   -Website: www.de-kade.org
   -Tel: 050 472 55
   -E-mail info@mpi-spermalie.be

  • Thuisbegeleidingsdienst 'Vzw Victor', voor kinderen, jongeren en volwassenen met (een vermoeden van) autisme
   -Website: www.vzwvictor.be
   -Tel: 051 25 25 28
   -E-mail info@vzwvictor.be

Steun ons gratis door je hier te registreren
Vrijwilligers gezocht
Actualiteit
Fotoreportage van Fie Vandevin