Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen
Home Vereniging Informatie Getuigenissen Contact Ons steunen

2019-11-14: Kind en Gezin en de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen werken samen om een nieuw groeiboekje te maken voor de opvolging van te vroeg geboren kindjes.

Bij een vroeggeboorte hebben ouders vaak bijkomende vragen en bezorgdheden, zeker ook nog na thuiskomst van het kindje. Drinkt mijn kindje voldoende? Wanneer moet ik het laten vaccineren? Hoe kan ik mijn kindje stimuleren? Wat met kinderopvang? Vooral kinderen geboren van 32 tot en met 36 volle zwangerschapsweken, 'matig prematuur' geboren kinderen, worden minder systematisch (medisch) opgevolgd. Om deze ouders gericht te informeren en hen te ondersteunen in ouderschap en opvoeding werd het 'Groeiboekje' verder uitgebouwd met ondersteunende tips op maat van (matig) te vroeg geboren kinderen. Dit infoboekje is samen met de VVOC en diverse experten uitgewerkt. Later dit jaar zal VVOC zorgen voor een gedrukte versie, die via giften kan worden gerealiseerd.
Persbericht: Kind en Gezin
Groeiboekje: Boekje voor ouders met een matig prematuur geboren kind.pdf

Steun ons gratis door je hier te registreren
Vrijwilligers gezocht
Actualiteit
Fotoreportage van Fie Vandevin