Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen
Home Vereniging Informatie Getuigenissen Contact Ons steunen

Februari 2011: Ouders van te vroeg geboren kleuters (tussen 3 en 6 jaar) gezocht voor studie voedingspatroon en problematiek bij te vroeg geboren kleuters, KHK Geel

Geachte ouders

In het kader van mijn opleiding tot voedingsdeskundige en ditiste werk ik aan een eindopdracht. Deze zal gaan over het voedingspatroon en de voedingsproblematiek bij premature kleuters. Het onderzoek wordt begeleid door enerzijds Mevr. Liesbet De Bot, docente aan de Katholieke Hogeschool Kempen te Geel, en anderzijds door Mevr. Marleen Dhondt, docente aan de Arteveldehogeschool en werkend in het Universitair Ziekenhuis van Gent.

Het onderzoek doelt op de vergelijking van het voedingspatroon van te vroeg geboren kleuters met dit van tijdig geboren kleuters. Het voedingspatroon is het gene wat het kind zoal eet op een dag.

Daarnaast wordt ook gepeild naar de voedingsproblematiek bij kleuters. Er wordt nagegaan welke problemen het kind ervaart met eten en welk gedrag het kind vertoond tijdens de maaltijden. Hierbij wordt weeral een vergelijkende studie gedaan tussen te vroeg geboren en tijdig geboren kleuters.

Om het voedingspatroon van de te vroeg geboren kleuter na te gaan wordt er gebruik gemaakt van een voedselfrequentievragenlijst (vragenlijst 1) en een eetdagboekje (vragenlijst 2). Daarnaast is er nog een andere vragenlijst die de voedingsproblematiek van uw kleuter (vragenlijst 3)bevraagt. Om het onderzoek tot een goed einde te brengen is het belangrijk dat u deze zo oprecht mogelijk invult. Bijkomende informatie vindt u op de vragenlijsten zelf.

U heeft twee om mogelijkheden om uw bijdrage te leveren. Zo kan u de vragenlijsten digitaal invullen en dan mag u ze ingevuld mailen naar jeuneneline@hotmail.com. Wanneer u liever de vragenlijsten uitprint en manueel invult mag u ze opsturen naar Molenweg 108 te 3680 Maaseik.

De gegevens die door dit onderzoek verzameld worden, zullen op een statistische wijze verwerkt worden. Tevens blijven alle gegevens anoniem. Dit onderzoek bevraagt ouders met een kleuter tussen 3 en 6 jaar. Indien uw kind deze leeftijd heeft, mag ik dan zo vrij zijn om uw medewerking te vragen en enkele minuten van uw tijd aan dit onderzoek te willen besteden. Uw medewerking zal zeker bijdragen tot het welslagen van dit onderzoek.

Alvast bedankt!

Eline Jeunen

Studente voedings- en dieetkunde

KHK Geel

De vragenlijsten zijn hier beschikbaar

Steun ons gratis door je hier te registreren
Vrijwilligers gezocht
Actualiteit
Fotoreportage van Fie Vandevin