Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen
Home Vereniging Informatie Getuigenissen Contact Ons steunen

20 december 2009: VUB zoekt deelnemers voor onderzoek naar rechten van de patiënt (deelname mogelijk tot april 2010).

Vele patiënten weten niet precies welke rechten en plichten zij hebben op het gebied van hun gezondheid: Kan je een vaccinatie weigeren? Wanneer wordt de privacy van een patiënt geschonden? Kan je als patiënt een onderzoek weigeren? Kan je een chirurgische ingreep weigeren en kan je een psychiatrische patiënt verplichten zich te laten hospitaliseren? Kan je je eigen dossier inkijken en dat van je partner?

In België hebben alle inwoners nochtans welomschreven rechten op gebied van medische verzorging. De rechten van de patiënt werden ondermeer vastgelegd in de Wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002. Deze wet omvat onder meer het recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking, recht op vrije keuze, recht op informatie, recht op toestemming, recht op inzage in dossier, recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer en het recht op klachtenbemiddeling.

Andere rechten zijn vastgelegd in ondermeer de Wet betreffende de euthanasie van 28 mei 2002, de Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke van 26 juni 1990 en de Wet betreffende abortus van 3 april 1990. Een aantal rechten zijn helemaal niet wettelijk vastgelegd zoals het recht op verzorging in eigen taal.

Het onderzoek van de VUB heeft tot doel na te gaan in hoeverre bepaalde rechten als belangrijk ervaren worden door de bevolking, hoe goed de bevolking zich beschermd voelt door de verschillende wetten en hoe vaak de bevolking al problemen ondervond in verband met bepaalde rechten.

Iedereen kan aan het onderzoek deelnemen via de website www.patientenrecht.be. Het onderzoek loopt ook in het Franstalig landsgedeelte met de website www.droits-du-patient.be. Het onderzoek verloopt uiteraard volledig anoniem. Het onderzoek verloopt uiteraard volledig anoniem en kreeg de goedkeuring van de ethische commissie van het UZ Brussel.

Het is voor ons zeer belangrijk dat zoveel mogelijk mensen/patiënten uit de verschillende doelgroepen van de bevolking deelnemen aan de enquête zodat iedereen zijn mening aan bod kan komen.

Bedankt voor uw medewerking!

Prof dr Dirk Devroey

Prof dr Michel Deneyer

Prof dr Lieve Van den Block

Ellen Scheys, onderzoeker

Vakgroep Huisartsgeneeskunde
Vrije Universiteit Brussel
Laarbeeklaan 103
1090 Brussel

Steun ons gratis door je hier te registreren
Vrijwilligers gezocht
Actualiteit
Fotoreportage van Fie Vandevin