Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen
Home Vereniging Informatie Getuigenissen Contact Ons steunen
Beschikbare teksten
Folders
Referenties
Boeken
Gedichten
Nuttige adressen & links


Beschikbare teksten
WIGW-statuut en Maximumfactuur.Sinds 1 juli 1997 is het WIGW-statuut uitgebreid.

Vóór deze datum was het statuut voorbehouden voor :
*weduwe/weduwnaar
*invalide
*gepensioneerden
*wezen

(Met een jaarinkomen van hoogstens 12732,29 EUR)

Sinds 1 januari 1998 hebben kinderen met een invaliditeit van minstens 66% ook recht op deze voorkeursregeling.Zij kunnen bij het ziekenfonds ingeschreven worden als titularis en krijgen dan een eigen boekje. Kinderen onder de 15 jaar krijgen het statuut van "resident met voorkeursregeling".Het voordeel hiervan is:

hogere terugbetaling voor gezondheidszorgen en voor geneesmiddelen minder of geen remgelden

Het is aangewezen om na het ontvangen van een positieve beslissing van de verhoogde kinderbijslag, zo snel mogelijk naar de mutualiteit te gaan om de voorkeursregeling in orde te maken, gezien deze regeling niet met terugwerkende kracht werkt.

Maximumfactuur (MAF): door deze regeling worden de jaarlijkse medische kosten voor elk gezin beperkt tot een bepaald bedrag. Voor kinderen jonger van 19 jaar geldt steeds een jaarlijks plafondbedrag van 650 EUR, ongeacht het gezinsinkomen.

Steun ons gratis door je hier te registreren
Vrijwilligers gezocht
Actualiteit
Fotoreportage van Fie Vandevin