Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen
Home Vereniging Informatie Getuigenissen Contact Ons steunen
Beschikbare teksten
Folders
Referenties
Boeken
Gedichten
Nuttige adressen & links


Beschikbare teksten
Overlijden van een neonatus

1. Nodige formaliteiten.

In feite is de procedure zoals bij volwassenen d.w.z.:

*bericht van overlijden
*trouwboekje
*'toelating tot begraven' afgeleverd door de gemeente waar de begafenis zal plaats hebben
*'attest' afgeleverd door de bevolkingsdienst van de woonplaats van de overledene, waaruit blijkt of de overledene al dan niet een laatste wilsbeschikking inzake de wijze van teraardebestelling heeft ingediend

Bij doodgeboren baby's of baby's die gestorven zijn vóór de geboorteaangifte, is dit niet nodig.

bij crematie:
*aanvraag tot crematie
*medisch attest (geen tekens geweld, geen pacemaker
*controle door stadsgeneesheer

Plaats van begraven :
*in de gemeente van domicilie
*in de gemeente van overlijden

Uittreksel uit overlijdensakte :
1 voor kinderbijslagfonds
1 voor de werkgever

Speciale Situaties

Aangifte van een doodgeboren kind.

De aangifte is verplicht wanneer de zwangerschap reeds 180 dagen of 26 weken telde. Het is de dokter die oordeelt of het kind reeds 26 weken oud is.

Er wordt een speciale akte opgesteld in het bevallingskwartier, door de arts. Tijdstip van geboorte moet gelijk zijn aan tijdstip van overlijden op de overlijdensakte! Een doodgeboren kind krijgt nu ook een voornaam ( 5 juli 1999)

Aangifte van een kind van minder dan 26 weken , dat geleefd heeft.

Vb. kind geboren op 24 weken en 1 dag geleefd heeft.De dokter oordeelt of het kind leeft bij geboorte (ook al heel kort).

Er moet een geboorte-aangifte (dit gebeurt vaak met eenvolmacht) én een overlijdensaangifte gebeuren.Er is recht op kraamgeld en bevallingsverlof. Het kind wordt ook vermeldt in het trouwboekje.

Erkenning van overleden kind.

Als een kind van ongehuwde ouders overlijdt en er gebeurde nog geen geboorteaangifte, dan kan de vader het kind na overlijden in principe niet meer erkennen. Het is wel mogelijk dat een vader het kind vóór de geboorte erkent. Bij een doodgeboren kind heeft deze erkenning geen uitwerking meer. Indien het kind levend geboren wordt doch overlijdt vóór de geboorteaangifte, heeft deze erkenning vóór geboorte wel zijn waarde.

Begraven van foetussen jonger dan 26 weken zwangerschap.

In Leuven bestaat er sinds het einde van de jaren tachtig een begraafplaats voor foetussen. Sinds 9 september 1991 is er een wet in verband met de begraving van foetussen van minder dan 26 weken werd.

De foetus kan begraven worden in de gemeente waar de ouders hun domicilie hebben of waar de foetus geboren is (vb Leuven).Indien er geen specifieke begraafplaats bestaat voor foetussen gebeurt dit op de begraafplaats voor kinderen. Als ouders een crematie wensen, kunnen zij de as uitstrooien of begraven. Dit kan op een begraafplaats, maar ook thuis. Als de ouders dit willen doen in de tuin van een huis waarvan zij de eigenaar niet zijn, dan moeten zij wel schriftelijke toestemming vragen aan de eigenaar.

Steun ons gratis door je hier te registreren
Vrijwilligers gezocht
Actualiteit
Fotoreportage van Fie Vandevin