Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen
Home Vereniging Informatie Getuigenissen Contact Ons steunen
Beschikbare teksten
Folders
Referenties
Boeken
Gedichten
Nuttige adressen & links


Beschikbare teksten
Hervorming van de verhoogde kinderbijslag

" Inspanningen van ouders naar waarde geschat" is de titel van een brochure uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid over de hervorming van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap of een ernstige ziekte. Sedert 1 mei 2003 is het systeem van de verhoogde kinderbijslag grondig veranderd voor kindjes die geboren werden NA 1 januari 1996. In de oude regeling moet een kind minstens 66% ongeschikt zijn om recht te hebben op verhoogde kinderbijslag; daardoor vallen veel kinderen die meer zorgen vragen dan andere kinderen uit de boot. Daar probeert de nieuwe regeling verandering in te brengen.

Voortaan wordt niet meer uitsluitend rekening gehouden met de ziekte of handicap op zich maar ook met de gevolgen ervan voor het kind en het gezin. De beoordeling evalueert 3 pijlers:
1. gevolgen van de aandoening op het vlak van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van het kind: evaluatie bij voorrang aan de hand van de Lijst van pediatrische aandoeningen (maximaal 6 punten)

2. gevolgen van de aandoening op het vlak van activiteit en participatie van het kind: evaluatie van leren, opleiding en sociale integratie; van communicatie; van mobiliteit en verplaatsing; van zelfverzorging (maximaal 12 punten)

3. gevolgen van de aandoening voor de familiale omgeving van het kind: evaluatie van de opvolging van de behandeling thuis; van de verplaatsingvoor medisch toezicht en behandeling; van de aanpassing van het leefmilieu en leefwijze (maximaal 18 punten). Deze pijler is vernieuwend omdat voortaan ook de inspanningen van het gezin in aanmerking genomen worden; om het belang van deze pijler te benadrukken, wordt aan deze pijler evenveel punten toegekend als aan de twee ander samen.

Op deze 3 pijlers kunnen maximum 36 punten gescoord worden, die overeenkomen met 6 categorieën. Het instapcriterium voor verhoogde kinderbijslag is 6 punten in de 3 pijlers samen of 4 punten in pijler 1. De basis van de beoordeling is een schaal, waarvoor de gegevens verzameld worden op het medisch onderzoek, het onderhoud met de familie en het kind, de gegevens van diverse diensten die tussenkomen in het kader van de aandoening van het kind.

Deze hervorming is tot stand gekomen in samenwerking met een 80-tal verenigingen van ouders van kinderen met een handicap of een ernstige ziekte. Ook VVOC heeft zijn steentje bijgedragen en suggesties geformuleerd; daarbij hebben we ons laten leiden door de bedenkingen die ouders ons gedurende vele jaren formuleerden. Een goede follow-up en vroegtijdige begeleiding zijn erg belangrijk voor de toekomst van een kind met problemen maar vragen ook een zeer grote inzet van het hele gezin. Als oudervereniging zijn wij blij dat deze inspanningen eindelijk vertaald worden naar een mogelijke tussenkomst van de verhoogde kinderbijslag. In afwachting van de eerste evaluatie van de nieuwe regeling binnen twee jaar, volgen wij de concrete toepassing ervan met de nodige aandacht.

De uitgebreide brochure kan bekomen worden bij:
Dienst gehandicaptenbeleid, F.O.D. Sociale Zekerheid
Zwarte Lievevrouwestraat 3c, 1000 Brussel
fax. 02/509.85.94

of volledig gedownload op www.belgium.be .

Steun ons gratis door je hier te registreren
Vrijwilligers gezocht
Actualiteit
Fotoreportage van Fie Vandevin