Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen
Home Vereniging Informatie Getuigenissen Contact Ons steunen
Waarom een oudervereniging?
Missie
Werking
Wie zijn wij
Activiteiten
Huisstijl
Onze folder & poster


Werking


Ouders ondersteunen

De ouderwerking gebeurt via mail en de permanente telefoondienst.
Ouders kunnen er terecht voor eenvoudige of praktische vragen, voor hulp bij meer complexe probleemsituaties, alsook voor een steunend gesprek. De contactpersonen zijn zelf ouders van een couveusekind die de problematiek voldoende verwerkt hebben om invoelend te kunnen luisteren en reageren.
Er wordt steun gegeven bij emotionele en praktische problemen die kunnen ontstaan vóór, tijdens of na de couveuse-opname, evenals bij het opgroeien van het kind. Er wordt erkend dat er zowel positieve als negatieve gevoelens kunnen bestaan; men helpt om deze gevoelens te verwerken en ermee om te gaan.
In de contacten kunnen mensen hun gevoelens en problemen uiten, kan begrip en hulp geboden worden en kan verwezen worden naar professionele hulp als de problematiek niet door de oudervereniging kan worden opgevangen.


Behartigen van de belangen van couveusekinderen en hun ouders

Op het niveau van Vlaanderen legt de vereniging contacten met de overheid en belangrijke andere beleidspartners om zo mee betrokken te worden bij ontwikkelingen en beslissingen omtrent couveusekinderen en hun gezin.
Twee keer per jaar zitten we samen met de adviesraad, bestaande uit professionele hulpverleners uit diverse vakgebieden (artsen, verpleegkundigen, paramedici,...). De actuele werking van de VVOC wordt dan voorgesteld en adviezen worden geformuleerd. Tijdens deze vergaderingen wenst de VVOC eveneens de contacten tussen de verschillende partijen te bevorderen en de communicatie te optimaliseren.


Op Europees niveau vertegenwoordigt de VVOC België bij de European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI). EFCNI brengt de ouderverenigingen van achttien Europese landen samen. Dit gebeurt twee keer per jaar. Bedoeling is met gebundelde krachten aandacht voor couveusekinderen te vragen bij o.a. het Europese Parlement.
In 2009 wordt op 17 november de eerste internationale ‘Prematurity Awareness Day’ of “Dag van het Vroeggeboren Kind” georganiseerd door EFCNI in samenwerking met March of Dimes in de Verenigde Staten. De VVOC neemt deel en vraagt, via diverse acties die dag, aandacht voor vroeggeboren kinderen in België.


Informatie samenbrengen en verspreiden

Website: www.vvoc.be

Onze website is een bron van informatie voor ouders, hulpverleners, studenten en andere geïnteresseerden. Men vindt er info over onze werking, actualiteit, teksten over o.a. ouderparticipatie, borstvoeding, vroeggeboorte, kangoeroemethode en nog veel meer.
Nieuwe of aanvullende informatie mag u steeds mailen naar ; dan plaatsen wij het op de website.


Studiedagen

Tot op heden organiseerde de VVOC volgende studiedagen:

  • Als het hart spreekt... (2003)
  • Follow-up van prematuren (2000)
  • Nidcap (2000)
  • Follow-up (1995)
  • Een lege wieg ... (1994)
  • Risicozwangerschappen & B.P.D. / Praktijkbenadering (1993)
  • Een couveuse-baby, Wat nu...? (1992)

Steun ons gratis door je hier te registreren
Vrijwilligers gezocht
Actualiteit
Fotoreportage van Fie Vandevin