Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen
Home Vereniging Informatie Getuigenissen Contact Ons steunen
Waarom een oudervereniging?
Missie
Werking
Wie zijn wij
Activiteiten
Huisstijl
Onze folder & poster


Waarom een oudervereniging?

Waarom een vereniging voor ouders van couveusekinderen?
(Prof. Dr. Em. E. Eggermont)


Vroeggeboorte of moeilijkheden bij de geboorte die speciale bewaking of behandeling in een couveuseafdeling vragen, zijn niet zeldzaam. Het aantal loopt gemakkelijk op tot vijftien à twintig procent. Meteen wordt het duidelijk dat het praktisch onmogelijk is alle ouders die ooit enig perinataal probleem hebben meegemaakt, blijvend te groeperen in een vereniging. Het aantal leden van de vereniging zou het aantal leden van menige politieke partij ver overschrijden.


Het is dan ook normaal dat het merendeel van de leden zich aansluiten voor een beperkt periode van hun leven, tijdens dewelke ze met de geboorteproblemen van eigen kinderen geconfronteerd worden, . Misschien is dit jammer, want wie zal er dan opkomen, voor het lot van de onmondige boreling? Op het ogenblik dat de ouders kinderen krijgen en opvoeden, nemen ze meestal nog een bescheiden plaats in de maatschappij in zodat de bewindslieden onvoldoende de noden van de boorling en het kleine kind te horen krijgen.


Hopelijk zal het toenemend aantal vrouwen die een bewindsfunctie aanvaarden, de nood van het kleine kind efficiënter vertolken. Een vereniging voor ouders van couveusekinderen is dan ook de uitgelezen plaats waar de behoeften van de baby in nood geregistreerd worden en waar naar een geijkte oplossing gezocht wordt. Het is normaal dat tijdens de zwangerschap het ouderpaar in blijde verwachting naar de geboorte uitziet waarbij geen plaats is voor de gedachte aan ziekte en tegenslag.


Het kleiner aantal kinderen per gezin dat sinds een paar decennia de regel is, heeft ook met zich meegebracht dat de verscheidene generaties meer uit elkaar liggen en dat de jonge volwassene van het ogenblik niet is opgegroeid in een familiekring met meerdere jongere broertjes en zusjes om zich heen. Om aan dit ervaringstekort te verhelpen, is het goed dat jonge ouders zich verenigen om elkaar te steunen bij het dragen van de perinatale moeilijkheden. De oudervereniging zal in de eerste plaats een belangrijke rol spelen wanneer haar leden de problemen beluisteren en registreren.


Luisterbereidheid is een zeer belangrijke eigenschap die al te vaak niet tot haar volle recht komt, omdat vele mensen bang zijn voor de stilte wanneer men sprakeloos met een probleem in aanraking komt.


Gelukkig zijn nu heel wat problemen efficiënt op te lossen wanneer tijdig de juiste helpende hand wordt aangereikt. In het formuleren van de noden kan de oudervereniging dan ook een belangrijke bijdrage leveren om de professionelen: medici, verpleegkundigen en zovele anderen, aan te sporen om voor deze noden een oplossing te zoeken en de oplossingen op een humane manier in praktijk om te zetten. De tijd is nu voorbij dat de gegeven adviezen alleen steunen op gissingen en goedbedoelde suggesties. Meer en meer kan gezegd worden dat zowel de medische als de verpleegkundige hulp, die aan de zieke boorling wordt aangereikt, steunt op continu en volhardend wetenschappelijk onderzoek.


Helaas, efficiënte aanpak alleen biedt geen volledig soelaas bij de moeilijkheden die de jonge ouders bij het ziekbed van hun pasgeboren kind doormaken. Zij vragen tevens dat al wie hun kleine lieveling verzorgt ook oog heeft voor de persoon van dat jonge onvoltooide leven in moeilijkheden. Zij hopen ook, hoewel ze dat niet altijd durven vragen, op hulp voor hun eigen verdriet dat ze beleven bij het machteloos toezien op hun zieke baby. Het beleven van deze moeilijkheden samen met andere ouders die analoge problemen hebben meegemaakt of meemaken kan dan ook een grote steun betekenen in deze onzekere uren.


Tenslotte moet een oudervereniging van couveusekinderen ook openstaan voor de ouders die dezelfde problemen hebben meegemaakt en die na enkele uren of dagen hun kind verliezen. De dood van een eigen kind merkt deze ouders tot aan hun eigen levenseinde want ze zullen moeten leren leven met hun geliefde "afwezige aanwezige".


De V.V.O.C. heeft dus een eigentijdse opdracht. Vooreerst dient ze de medici en verpleegkundigen te motiveren om hun taak op een efficiënte en humane wijze te volbrengen. Anderzijds moet ze de gezagsdragers van het land tijdig aansporen om de nodige middelen ter beschikking te stellen van het pasgeboren kind dat zelf niet uit wat het nodig heeft en nog vele jaren op stemrecht zal moeten wachten. Tenslotte moet de vereniging een morele steun zijn voor alle ouders met perinatale problemen.


Een mens kan niet leven zonder liefde die we alleen van elkaar kunnen leren.


Steun ons gratis door je hier te registreren
Vrijwilligers gezocht
Actualiteit
Fotoreportage van Fie Vandevin